EMWO Meble
Newsletter

NEWSLETTER

W ramach funkcjonalności na stronie Sklepu internetowego dostępna jest usługa Newsletter. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dobrowolnie udzielona zgoda na przesyłanie Newslettera lub informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta na wniosek Klienta/Użytkownika, który zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administrator, po otrzymaniu takiego wniosku- niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody usuwa dane Klienta/Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. 

W ramach Usługi Newsletter w każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newslettera a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO.

Cofnięcie zgody na wysyłkę newslettera kroki.

1. Napisać maila na adres sklep@emwomeble.pl >  Tytuł wiadomości email " Rezygnacja z Newslettera" Treść " Ja Jan Kowalski cofam zgodę na przesyłanie wiadomości nesletter, na mój adres jan.kowalski@pocztaprzykład.pl Proszę o potwierdzenie wypisania".

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Na podstawie art. 17 RODO.

a) Klient/ Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,

b) Klient/ Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta/Użytkownika,
• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

c) pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

Jak usunąć swoje dane przykład.

1. Napisać maila na adres sklep@emwomeble.pl > Tytuł wiadomości email "Usunięcie danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym" Treść " Ja Jan Kowalski chcę skorzystać z prawa do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO i cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Proszę o usunięcie moich danych osobowych i potwierdzenie wykonania tej czynności. Z wyrazami szacunku Jan Kowalski" 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium